DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

Chuyển phát trước 9h

Dịch vụ chuyển phát trước 9h sáng là dịch vụ chuyển phát đảm bảo bưu gửi được phát trước 9h sáng ngày hôm sau.

Chuyển phát gia tăng

Nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cung ứng ra thị trường các gói dịch vụ phát giá trị gia tăng.

Chuyển phát đảm bảo

Dịch vụ chuyển phát bảo đảm là dịch vụ chuyển phát mà yếu tố an toàn bưu gửi được đặt lên hàng đầu 

Chuyển phát thường

Chuyển phát thường là gói dịch vụ chuyển phát tiết kiệm nhất hiện nay mà công ty chúng tôi cung cấp

Chuyển phát hỏa tốc

Chuyển phát hỏa tốc là dịch vụ có tốc độ nhận và phát bưu gửi nhanh nhất mà công ty chuyenphatnhanh.org cung ứng ra thị trường.

Chuyển phát nhanh

Chuyển phát nhanh là dịch vụ chuyển phát cơ bản mà chuyenphatnhanh.org cung cấp. Đây là hình thức chuyển phát được ưu tiên về thời gian khai thác và mức an toàn bưu gửi cao

DỊCH VỤ CHÍNH CỦA CHUYỂN PHÁT NHANH