Các lại hàng hóa không vận chuyển và nhận vận chuyển có điều kiện

1, Chuyển phát nhanh Ánh Sáng không nhận gửi các bưu gửi có nội dung sau:

Ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa mà Việt Nam cấm lưu thông, cấm xuất khẩu,

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH ÁNH SÁNG

QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ MẶT HÀNG KHÔNG VẬN CHUYỂN VÀ VẬN CHUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN

1, Chuyển phát nhanh Ánh Sáng không nhận gửi các bưu gửi có nội dung sau:

  • Ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa mà Việt Nam cấm lưu thông, cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc ấn phẩm, vật phẩm mà nước nhập cấm nhập khẩu;
  • Vật, chất gây nổ, gây cháy, gây nguy hiểm;
  • Vật, chất làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm cho môi trường;
  • Tiền Việt Nam, giấy tờ có giá trị với giá trị bằng tiền Việt Nam;
  • Ngoại hối, giấy tờ có giá trị với giá trị bằng tiền nước ngoài.

2, Các bưu gửi vận chuyển có điều kiện:

  • Các loại hàng hóa nguy hiểm: loa, sơn, nước hoa, các loại máy móc khác có từ tính: chỉ nhận vận chuyển đường bộ, không nhận vận chuyển đường hàng không.
  • Các loại hàng hóa vận chuyển với số lượng nhiều, thuốc tân dược: phải có hóa đơn tài chính, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
  • Các loại hóa chất, các loại bột, nước: phải có bảng phân tích hóa chất, ký giấy cam kết trước khi vận chuyển và đóng bọc an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *