Trách nhiệm của bên nhận và bên giao ủy thác xuất nhập khẩu

Trách nhiệm của bên nhận và bên giao ủy thác nhập khẩu

Ủy thác xuất nhập khẩu là một hình thức nhập khẩu hàng hóa qua một bên trung gian. Khi sử dụng dịch vụ này, các bạn cần lưu ý những điều khoản trên hợp đồng ủy thác, trách nhiệm của bên nhận và bên giao để trách những rủi ro không đáng có. Ở bài viết này, chuyenphatnhanh.org sẽ sẽ nêu rõ trách nhiệm của bên nhận và bên giao ủy thác nhập khẩu

Trách nhiệm của bên nhận và bên giao ủy thác xuất nhập khẩu

Trách nhiệm của bên nhận và bên giao ủy thác xuất nhập khẩu

Trách nhiệm của bên nhận

– Đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại (contract) vời người bán nước ngoài

– Làm các hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết để nhập khẩu hàng hóa

– Thanh toán tiền hàng cho người bán nước ngoài

– Bên nhận được xác định là bên cung cấp dịch vụ cho bên giao ủy thác trong việc chuẩn bị hồ sơ, kê khai, thanh quyết các loại thuế (thuế nhập khẩu, thuế ttdb, thuế giá trị gia tăng… ) cho hàng nhập khẩu

– Lưu giữ bộ chứng từ xuất nhập khẩu: hợp đồng ủy thác nhập khẩu, hợp đồng thương mại ký với người nước ngoài, hóa đơn thương thương mại (Commercial Invoice) do người bán (nước ngoài) xuất. Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list) do người bán (nước ngoài) xuất. Vận đơn (bill of landing) do bên vận chuyển cấp. Tờ khai hải quan (Customs Declaration)…

– Khi xuất trả hàng cho chủ hàng, bên nhận ủy thác phải lập Hoá đơn GTGT cho lô hàng nhập khẩu ủy thác. Trong đó ghi rõ tổng giá thanh toán phải thu ở bên uỷ thác bao gồm: giá mua, số thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt… thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu (theo thông báo thuế của cơ quan Hải quan).

Hoá đơn này làm cơ sở tính thuế đầu ra đối với bên nhận uỷ thác nhập khẩu và là thuế đầu vào của bên giao uỷ thác.

Xem thêm dịch vụ ủy thác nhập khẩu hàng Trung Quốc: https://chuyenphatnhanh.org/nhap-khau-uy-thac-hang-trung-quoc/

Trách nhiệm của bên giao nhập khẩu ủy thác

– Cung cấp thông tin về loại hàng hóa cần nhập khẩu: số lượng, model, thông sốố kỹ thuật..

– Kết hợp với bên ủy thác đàm phán với bên nước ngoài

– Chuyển tiền hàng để bên nhận ủy thác thanh toán cho người bán

– Phối hợp nhận hàng

– Thanh toán chi phí ủy thác

Trên đây là bài viết của chuyenphatnhanh.org, hy vọng qua bài viết này giúp các bạn hiểu rõ hơn về trách nhiệm của bên nhận và bên giao ủy thác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *